Abonament obiadowy

Zapraszamy do skorzystania z oferty zakupu obiadów abonamentowych

REGULAMIN SPRZEDAŻY OBIADÓW ABONAMENTOWYCH

 Z obiadów abonamentowych można korzystać na miejscu  lub na wynos w lokalu Diner znajdującym się przy ul. Orłowicza 4 w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00 oraz w soboty w godzinach 11.00-15.00

 1. Klient posiadający ważną kartę abonamentową otrzymuje, każdego przewidzianego abonamentem dnia, jeden zestaw obiadowy składający się z jednej porcji wybranej zupy dnia, jednej porcji wybranego drugiego dania dnia oraz kompotu.
 2. Obiady w abonamencie podawane są tylko w dni otwarcia lokalu.
 3. Klient ma do wyboru dwa rodzaje abonamentu: abonament na dni robocze (poniedziałek-piątek) oraz abonament na dni robocze + soboty.
 4. Abonament wykupowany jest na dany miesiąc kalendarzowy lub okres 31 dni kalendarzowych (uwzględniający tylko dni pracy lokalu).
  1. Cena abonamentu równa się iloczynowi kwoty 27,50 zł * ilość dni pracy lokalu Diner w okresie na jaki wykupiony będzie abonament.
 5. Opłaty za abonament dokonuje się w lokalu Diner z góry za cały okres objęty abonamentem.
 6. Niewykorzystane obiady abonamentowe nie podlegają zsumowaniu w kolejnych dniach, ani nie przechodzą na kolejny okres abonamentowy.
 7. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany menu.
 8. W przypadku wyczerpania potraw dnia klientowi przysługuje możliwość wybrania dowolnego dania z menu (z wyjątkiem zestawów XXL). Odmowa przyjęcia oferty zamiennej wiąże się z konsekwencjami opisanymi w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku skorzystania z oferty na wynos, doliczona zostanie opłata za pojemniki.